Gooi môre se fondamente vandag

maak ruimte vir kwesbaarheid 

baby-teddy-bear-cute-39369

Jy kan nie die probleem oplos voor jy die anderkant se perspektief verstaan nie 

Hegter verhoudinge

Meer vreugde

Beter gesondheid

Waarom  Mediasie?

1

Vir baie is die opsie van mediasie nog ‘n tweede-handse strategie om onmin te hanteer. Dit is egter ver van die waarheid. Meer as sestig Suid-Afrikaanse wette skryf mediasie in ‘n proses van konflikoplossing voor. Die Hooggeregshof vereis dat partye wat wil skei eers deur ‘n mediasie proses moet gaan. 

 

Dit is ook ‘n wesenlike deel van baie kulture in die land om probleme deur onderhandeling op te los. 

 

1.      In geskille tussen familielede verskaf mediasie ‘n bekostigbare en vinnige alternatief om geskille op te los.

2.     Mediasie skep ook ‘n meganisme om seker te maak dat die belang van kinders beskerm. 

3.     Mediasie lei tot die opstel van ‘n siviele ooreenkoms. ‘n Mediator kan ‘n dokument wat regsgeldig en bindend is.

4.     Partye kan ook die ooreenkoms aan hulle eie prokureur voorlê om seker te maak dat hulle belange beskerm word.

 

Mediasie is ‘n meer oop ooreenkoms wat wen-wen oplossings vir partye tot stand bring. Wanneer mediasie behoorlik gedoen word, ontwikkel die partye ook die vaardighede en raamwerk om toekomstige geskille op te los. Mediasie het nie ten doel om versoening te bewerkstellig nie, maar skep ‘n omgewing waarin ‘n betekenisvolle verhouding tussen die partye kan ontwikkel. Sodoende word die belange van ander belanghebbendes soos die kinders en ouers ook beter beskerm.

 

Mediasie

1

Die mediasie diens wat ek aanbied fokus op die mediering van van gesins konflik, die skep van ooreenkomste waar verhoudings opbreek, en die ontwikkeling van ouerskapplanne.

My benadering tot mediasie staan bekend as “person-centered mediation”. Dit werk vanuit die oortuiging dat mediator se taak is nie om namens diepartye besluite te neem of voorstelle te maak nie, maar om die partye toe te rus om self hulle konflik te hanteer onder die toesig van die mediator. 

 

‘n Tipiese mediasie proses bestaan uit afsonderlike ontmoetings met die partye ten einde die kwessies wat probleme is te identifiseer en om voor te berei vir die onderhandelinge.. Dit word gevolg deur ‘n gefasiliteerde gesprek tussen die partye vir onderhandelinge oor die kwessies wat voorheen geïdentifiseer is.

Ouerskapsplanne

 

‘n Belangrike deel van mediasie is die optrek van ouerskap-planne. So ‘n plan se doel is om die reelings vir die versorging van die kinders te reel tydens ‘n opbreek van ‘n verhouding of egskeiding.

 

‘n Ouerskap plan gee aandag aan praktiese sake soos die kinders se verblyf en besoekreg, die kontak met die ander party, skool onderrig, godsdienstige onderrig, klere en sakgeld. Natuurlik sluit dit ook die finansiele bydrae tot die versorging van kinders deur die verskillende partye in. Ook hier bestaan daar regte en voorregte wat beskerm moet word.

 

Ouerskap-planne word ingehandig by die gesinsadvokaat se kantoor en deur die hof bekragtig.

Pryse en pakette

Die proses se duur en koste word bepaal deur faktore soos kompleksiteit, gewilligheid van albei partye om met mekaar te onderhandel en die beskikbaarheid van die partye. In die algemeen is ‘n mediasie proses egter vinniger en goedkoper as om die kwessie deur die formele hofproses te neem